Заявка за търсене:
Търси в поле:
Електронен каталог КНИГИ - съдържа информация за книги и некнижни носители, постъпили в Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" от 1993 г. до сега.

КРАЕЗНАНИЕ - съдържа библиографско описание на статии от местния и централен периодичен печат и части от книги и сборници, отнасящи се за Кърджали и Кърджалийска област. Библиографските описания от 2007 г. до сега са представени пълно, а описанията от по-старите години се допълват периодично.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ:
   - Онлайн преглед на Читателски картон
   - Онлайн заявка за презаписване на заети библиотечни единици
   - Онлайн заявка за запазване на библиотечни единици
   - Онлайн преглед на профил на читател
   - Онлайн заявка за промяна на профила на читател
   - Онлайн заявка за различни услуги (печат, сканиране, ...)
Нерегистрираните читатели имат достъп само до търсенето в каталога.
За допълнителна информация вижте Помощ.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ. За по-подробно описание на интерфейса за търсене в каталога, вижте меню ПОМОЩ.
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Библиотеката предоставя възможност на регистрираните ползватели за онлайн обслужване посредством Модул Моята библиотека (MyLibrary) - персонално пространство със следните възможности:
   - Достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки
   - Възможност за онлайн презаписване на заета литература
   - Възможност за онлайн заявка за литература чрез електронен каталог
   - Възможност за изграждане на собствени виртуални колекции от книги (виртуални рафтове, списъци)

За достъп до онлайн услугата Моята библиотека (MyLibrary) е необходимо да бъдете регистриран читател на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“ и да имате потребителско име и парола.
На читателите се предоставят следните възможности за получаване на потребителско име и парола:
   - Сами да се регистрират на ilib.libkli.com. Попълва се онлайн формуляр, който се отваря при
      избор на регистрирайте в горния десен ъгъл на страницата.
   - Да посетят библиотеката и на място да създадат свое потребителско име и парола.

Нерегистрираните читатели имат достъп само до търсене в каталога.

Топ 20 автора
Топ 20 заглавия
Топ 20 книги по рейтинг
Показва списък с Топ 20 на книги по рейтинг, гласуван от регистрираните потребители (регистрираните потребители могат да дадат оценка за всяка книга когато пишат коментар за нея).