Заявка за търсене:
Търси в поле:
Електронен каталог КНИГИ - съдържа информация за книги и некнижни носители, постъпили в Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" от 2000 г. до сега и частично за периода преди 1999 г.

КРАЕЗНАНИЕ - съдържа библиографско описание на статии от местния и централен периодичен печат и части от книги и сборници, отнасящи се за Кърджали и Кърджалийска област. Библиографските описания от 2007 г. до сега са представени пълно, а описанията от по-старите години се допълват периодично.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ:
   - Онлайн преглед на Читателски картон
   - Онлайн заявка за презаписване на заети библиотечни единици
   - Онлайн заявка за запазване на библиотечни единици
   - Онлайн преглед на профил на читател
   - Онлайн заявка за промяна на профила на читател
   - Онлайн заявка за различни услуги (печат, сканиране, ...)
Нерегистрираните читатели имат достъп само до търсенето в каталога.
За допълнителна информация вижте Помощ.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели. Тук те могат да изпращат коментари и рейтинги за конкретно произведение в библиотеката или да изграждат собствени тематични списъци с извадки от библиотеката, съдържащи важни и интересни за тях произведения. Библиотеката може да публикува за своите регистрирани читатели специални списъци с препоръчителна литература според профила на потребителя, които също могат да бъдат намерени тук.
Топ 20 автора
Топ 20 заглавия
Топ 20 книги по рейтинг
Показва списък с Топ 20 на книги по рейтинг, гласуван от регистрираните потребители (регистрираните потребители могат да дадат оценка за всяка книга когато пишат коментар за нея).
Най-нови книги