РБ „Н. Й. Вапцаров” - Кърджали
Контакти:


ул. Републиканска, №40, П.К.152
гр. Кърджали 6600
тел. 0361 62-577
факс: 0361 62-577
GPS: [N 41.643306, E 25.366806]

  РБ „Н. Й. Вапцаров” - Кърджали
Отдели:


Обслужване
Дафина Димитрова
тел. 0361 62-578
e-mail: zaemna_kj08@abv.bg

Детски отдел
Галя Настева
тел. 0361 22-789
e-mail: do_kj@abv.bg

Комплектуване
Сирма Евтимова
тел. 0361 62-577
e-mail: sirmatodorova@abv.bg

Обработка и каталогизация
Катя Петкова
тел. 0361 62-577
e-mail: katpetkova@abv.bg

Справочен и краезнание
Златка Янева
тел. 0361 62-377
e-mail: kraeznanie_kli@abv.bg

Методичен
Ивета Филипова
тел. 0361 62-577
e-mail: mo_biblioteka@abv.bg

ОИЦ „Библионет”
Галина Деликирова
тел. 0361 62-990
e-mail: mo_biblioteka@abv.bg
Prima-Soft Ltd.

Прима-Софт ООД
(iLib - разработка)
1505 София, ул. Русалка 4
e-mail: office@primasoft.bg
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]

 

СофтЛиб ООД
(iLib - внедряване)
София 1142 ул. "Юрий Венелин" No 42, ет. 1, ап. 1
e-mail: softlib@primasoft.bg, softlib@mail.bg
тел. (02) 980 57 53
GSM 0887 284 725, 0887 240 100